OBAVJEŠTENJE SEKRETARIJATA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

11 apr 2017

Obavještavamo javnost da će od srijede 12.04.2017.godine, početi drugo tretiranje palmi vrste Kanarska datula (Phoenix canariensis) na javnim površinama ove godine, u cilju spriječavanja daljeg širenja štetočine crvenog palminog surlaša (Rhynchophorus ferrugineus) .

Tretiranje će vršiti ovlašćena firma DOO „Ekoplant“ iz Podgorice uz nadzor stručnog lica iz DOO “Komunalno“ Tivat. Sa tretiranjem će se početi od šetališta Iva Vizina (lučica Kalimanj ) i dalje prema Seljanovu , a potom i ostalim dijelovima naše opštine. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ( vjetar, kiša) tretiranje će se odložiti, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.
Ovom prilikom obavještavamo i pčelare sa područja opštine Tivat da u navedenom periodu adekvatno zaštite pčelinja društva. Tretiranje će se vršiti sa insekticidom na bazi hlorpirifosa ( Pyrinex ).
Ovim putem pozivamo i privatne vlasnike koji u svojim dvorištima imaju ovu vrstu palmi da se radi zaštite palmi i spriječavanja daljeg širenja ove štetočine odazovu akciji tretiranja palmi koje se nalaze u njihovom posjedu.
Napominjemo da je preporuka da se tretiraju i zaražene palme.