Savjet Evrope izabrao projekat Opštine Tivat za primjer najbolje prakse

25 feb 2016
Opština Tivat je izabrana kao primjer najbolje prakse u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope “Unapredjenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi". Projekat "Medijator i asistent u obrazovanju Roma i Egipćana” je uspješno ocijenjen i odabran kao element najbolje prakse uz dobijanje dodatnog finansiranja i tehničke podrške u 2016 godini.
Nakon dvanaest mjeseci implementacije projekata, svi mali grantovi u sedam zemalja jugoistočne Evrope su ocijenjeni od strane odbora za odabir. Cilj procesa selekcije je odabir dobre prakse koja dolazi iz šeme dodjele bespovratnih sredstava za 36 lokalnih samouprava u skladu sa zajednički dogovorenim skupom kriterijuma. Odbori za odabir sastavljeni su od predstavnika uglednih članova Upravnog odbora, Delegacije lokalne Evropske unije i Sekretarijata projekta. Od četiri lokalne samouprave u Crnoj Gori, projekat Opštine Tivat je rangiran sa najvećim brojem bodova u skladu sa dogovorenim kriterijumima .