Sekretarijat sa privredu održao sastanak sa poljoprivrednicima iz Tivta

09 jun 2021

Sekretarijat za privredu održao je juče sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima iz Tivta i sa predstavnicima udruženja pčelara „Tivatski pčelari“ i „Pelin“, sa ciljem blagovremenog informisanja o raspisanim javnim pozivima, uslovima korišćenja podrške i drugim planiranim aktivnostima Sekretarijata.

Korisnici podrške mogu biti registrovani poljoprivredni proizvođači kao i izdavaoci smještaja u ruralnom području opštine Tivat. Javni pozivi su otvoreni do 31.10.2021. godine, a obrasci zahtjeva mogu se preuzeti na Pisarnici Opštine i u Sekretarijatu.

Nizom aktivnosti Sekretarijat pruža podršku tivatskim poljoprivrednicima, pa su tako proizvođačima domaćih proizvoda na raspolaganju dva štanda u centru grada, na kojima zainteresovani mogu izložiti i prodavati svoju robu. Štandovi se koriste bez naknade kako bi se proizvođačima obezbjedio plasman proizvoda, a građanima učinili dostupni domaći poljoprivredni proizviodi.

Na sastanku se govorilo o mogućnosti  organizovanja agro–kooperativa u skladu sa Zakonom o kooperativama. One predstavljaju oblik udruživanja i organizovanja fizičkih i pravnih lica, a uglavnom se odnose na sektor poljoprivrede. Kako je objašnjeno, kooperative se organizuju radi proizvodnje, prerade i prodaje proizvoda, ukrupnjavanja proizvođača, kako bi se lakše došlo do tržišta, podsticajnih mjera i drugih benefita. U skladu sa pomenutm Zakonom, kooperativa uživa posebnu zaštitu države i jedinica lokalne samouprave u obavljanju pretežne djelatnosti.

Sekretarijat na čijem sam čelu, za cilj ima upravo ovakav vid udruživanja naših poljoprivrednika, i spremni smo ovo podržati i  razmotriti mogućnost obezbjeđivanja poslovnog prostora u Tivtu, u kojem bi se mogli naći ne samo proizvodi proizvođača, već i prerađevine od domaćih proizvoda: „lunch“ paketi, džemovi, sokovi“ – istakao je sekretar za privredu u Opštini Tivat Vedran Božinović.

Sekretarijat za privredu će pored navedenog pružiti i svu moguću podršku, u smislu agrarnih mjera, davanja olakšica kao i mogućnosti posebne podrške za razvoj kooperativa. Na sastanku sa poljoprivrednicima, kojem su prisustvovale pomoćnica sekretara Milijana Dubak i savjetnica u Sekretarijatu Radmila Kilibarda, najavljena je radionica o sistemima za navodnjavanje „kap po kap“ u poljoprivredi.

post slika