Sekretarijat za turizam i preduzetništvo

25 aug 2016

 v.d. Sekretar - Petar Vujović


BIOGRAFIJA


OPIS POSLOVA


MATERIJALNI PROPISI


 OBRASCI / ZAHTJEVI


 POŠALJI POŠTU


AKTUELNOSTI


 

 

adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel : +382 (0) 32/661-309

e-mail: preduzetnistvo@opstinativat.com