Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

02 apr 2014

- Tražena informacija prema zahtjevu CDT broj 0823-402-up-225 od 22.07.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-246 od 10.08.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-245 od 10.08.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-244 od 10.08.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-113-up-233 od 05.08.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-218 od 15.07.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-217 od 16.07.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-216 od 15.07.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CDT-Centra za demokratsku tranziciju broj 0823-402-up-215 od 11.07.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Instituta alternativa broj 0823-402-up-184 od 06.06.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-187 od 07.06.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-183 od 06.06.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-182 od 06.06.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-181 od 06.06.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-160 od 17.05.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-144 od 06.05.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-143 od 06.05.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-142 od 06.05.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-116 od 13.04.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-97 od 04.04.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-96 od 04.04.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-95 od 04.04.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-85 od 16.03.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-53 od 04.03.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-52 od 04.03.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-51 od 04.03.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-50 od 04.03.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-33 od 02.03.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-12/2 od 11.02.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-17 od 12.02.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-16 od 12.02.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-15 od 12.02.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-14 od 12.02.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-13 od 11.02.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-12 od 11.02.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO broj 0823-401-up-6 od 15.01.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CEMI - Centra za monitoring i istraživanje broj 0823-401-up-3 od 14.01.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-19 od 04.02.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-533-up-2 od 19.01.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CDT-Centra za demokratsku tranziciju broj 0823-402-up-8 od 21.01.2016. godine - detaljnije


- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-533-up-181 od 09.12.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-169 od 25.11.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Instituta za javnu politiku broj 0823-402-up-175 od 01.12.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu NVO INSTITUT ALTERNATIVA  broj 0823-401-up-154od 10.11.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Marka Glavočića broj 0823-336-up-146 od 26.10.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Siniše Lukovića broj 0823-401-up-119 od 25.09.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Centra za demokratsku tranziciju broj 0823-401-up-85 od 15.07.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Siniše Lukovića broj 0823-422-up-93 od 28.07.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Instituta alternativa broj 0823-401-up-79 od 18.06.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Centra za demokratsku tranziciju broj 0823-402-up-75 od 15.06.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Centra za građevinsko obrazovanje broj 0823-663-up-74 od 08.06.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO broj 0823-006-up-46 od 09.04.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Mirka Kovačevića broj 0101-444-up-32 od 23.03.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Vladimir Arsić broj 0823-402-up-18 od 25.02.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-14 od 12.02.2015. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Centra za razvoj nevladinih organizacija broj 0823-006-up-2 od 14.01.2015.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu NVO Tivatska antikorupcijska akcija broj 0823-444-up-1 od 13.01.2015. godine - detaljnije 


- Tražena informacija prema zahtjevu Lukšić Anđelke broj 0823-336-up-121 od 23.12.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu NVO Tivatska antikorupcijska akcija broj 0823-402-up-118 od 16.12.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu NVO Tivatska antikorupcijska akcija broj 0823-006-up-101 od 29.10.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu MANS broj 0823-404-up-99 od 20.10.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Mandić Mile broj 0823-422-up-33 od 12.03.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Instituta alternativa broj 0823-401-up-30 od 03.03.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu NVO Tivatska antikorupcijska akcija broj 0823-004-up-25 od 21.02.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Centra za građansko obrazovanje broj 0823-669-up-18 od 10.02.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu "Carlo" d.o.o. broj 0823-464-up-15 od 03.02.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu "Carlo" d.o.o. broj 0823-432-up-8 od 27.01.2014. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Centra za demokratsku tranziciju broj 0823-120-up-3 od 14.01.2014. godine - detaljnije