SEMINAR “RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE”

02 apr 2014

U organizaciji Ministarstva  za ljudska i manjinska prava i  Misije OSCE u Crnoj Gori održan je dvodnevni seminar na temu “Rodno odgovorno budžetiranje”.Predstavnice opštine Tivat Rajka Jovićević sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj i koordinatorka za pitanja rodne ravnopravnosti mr Darka Ognjanović uzele su učešće u radu i predstavile rad opštine Tivat iz ove oblasti.
Seminar je otvorio Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i tim povodom istakao da rodna ravnopravnost podrazumijeva ravnopravno učešće muškaraca i žena u svim oblastima javnog i društvenog života. Pretpostavka da u jednom društvu, zajednici, organizaciji postoje jednake mogućnosti za žene i muškarce osnova je oblasti rodnog budžetiranja.
Rodno odgovorno budžetiranje jeste u suštini primjena rodne analize na javne budžete. Nesumnjivo je da neravnopravnost polova i dalje ima uticaja na sve životne sfere, tako da postoji  potreba za novim pristupima, strategijama i metodama. Rodna ravnopravnost predstavlja primjenu orodnjavanja u budžetskom procesu. Budžeti nisu rodno neutralni. Javni budžeti svode  politike  na novčane mjere i odraz su političkih prioriteta.
Nakon seminara  predstavnice opština u Crnoj Gori, će pokušati svaka u okviru svoje lokalne samouprave podstaći višestruki potencijal žena i muškaraca u korist razvoja i poboljšanja kvaliteta svakodnevnog života.

post slika