Sekretarijat za lokalnu samoupravu

23 aug 2016

Sekretarka - Jadranka Joksimović


BIOGRAFIJA


OPIS POSLOVA


MATERIJALNI PROPISI


OBRASCI / ZAHTJEVI


 POŠALJI POŠTU


adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
Tel : +382 (0) 32/661-307
e-mail: lokalnasamouprava@opstinativat.com