SEMINAR „POSTUPAK IZRADE AKTA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI“

01 nov 2011

Dana 27.10.2011. godine u Podgorici održan je seminar na temu „Postupak izrade akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji“ u organizaciji Uprave za kadrove Crne Gore. Predavači su bili Stana Pajović, bivša Pomoćnica ministra unutrašnjih poslova i javne uprave i Đuro Nikač, Pomoćnik direktorice Uprave za kadrove Crne Gore.

Na seminaru su obrađivane teme koje se tiču propisa na osnovu kojih se izrađuje akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i metodologije sa svim pravilima i uputstvima za izradu samog akta. Učesnici seminara su kroz radioničarski rad, razmjenu iskustava i diskusiju mogli dobiti odgovore na mnoga pitanja i dileme pri izradi pomenutog akta.
Iz Opštine Tivat seminaru su prisustvovali Sekretar Skupštine Opštine Dragan Dragaš i Samostalni savjetnik II za upravljanje kadrovima Goran Božović.

Služba Glavnog administratora

Na seminaru su obrađivane teme koje se tiču propisa na osnovu kojih se izrađuje akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i metodologije sa svim pravilima i uputstvima za izradu samog akta. Učesnici seminara su kroz radioničarski rad, razmjenu iskustava i diskusiju mogli dobiti odgovore na mnoga pitanja i dileme pri izradi pomenutog akta.
Iz Opštine Tivat seminaru su prisustvovali Sekretar Skupštine Opštine Dragan Dragaš i Samostalni savjetnik II za upravljanje kadrovima Goran Božović.

Služba Glavnog administratora