Skupštinski saziv od 02.12.2022. godine

Usvojene odluke sa XVII sjednice detaljnije

Usvojene odluke sa XVI sjednice detaljnije

 

Usvojene odluke sa XV sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa XIV sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa XIII sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa XII sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa XI sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa X sjednice detaljnije

Tonski zapis I dio detaljnije

Tonski zapis II dio detaljnije

Usvojene odluke sa IX sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

 

Usvojene odluke sa VIII sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa VII sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa VI sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa V sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa IV sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa III sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Usvojene odluke sa II sjednice detaljnije

Tonski zapis detaljnije

Odluka o izboru predsjednika Skupštine PDF

Tonski zapis II dio detaljnije

Tonski zapis I dio detaljnije

Ustanove Grada