Slobodan pristup informacijama – Sekretarijat za lokalnu upravu

Jun 2024

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/24-upI-113 od 11.06.2024. godine PDF

Mart 2024

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/24-upI-14 od 20.02.2024. godine PDF

Novembar 2023

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/23-upI-104 od 03.11.2023. godine PDF

Oktobar 2023

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 07-42-17211-1/23 od 11.10.2023. godine PDF

Septembar 2023

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-149 od 12.09.2023. godine PDF

April 2023

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/23-upI-37 od 06.04.2023. godine PDF

Oktobar 2022

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-127 od 21.10.2022. godine PDF

Septembar 2022

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-109 od 26.09.2022. godine PDF

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-105/1 od 22.09.2022. godine PDF

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-104/1 od 20.09.2022. godine PDF

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-103/1 od 20.09.2022. godine PDF

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-101/1 od 14.09.2022. godine PDF

Jul 2022

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-74/1 od 05.07.2022. godine PDF

Jun 2022

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-57/1 od 09.06.2022. godine PDF

Februar 2022

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/22-upI-17 od 21.02.2022. godine PDF

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 01-037/22-upI-16 od 21.02.2022. godine PDF

Slobodan pristup informacijama, zahtjevbr. 01-037/22-upI-11 od 11.02.2022. godine PDF

Decembar 2021

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/21-UPI-166  od 29.12.2021. godine PDF

Oktobar 2021

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/21-UPI-128/1 od 11.10.2021. godine PDF

Septembar 2021

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/21-UPI-122/1 od 16.09.2021. godine PDF

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/21-UPI-118/1 od 06.09.2021. godine PDF

Maj 2021

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/21-UPI-81 od 14.05.2021. godine PDF

April 2021

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/21-UPI-68 od 30.04.2021. godine PDF

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/21-UPI41/1 od 06.04.2021. godine PDF

Mart 2021

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037721-UPI-36/12 od 24.03.2021. godine PDF

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/21-UP-37/1 od 24.03.2021. godine PDF

Februar 2021

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037-21-Up1-9 od 08.02.2021. godine PDF

Decembar 2020

Slobodan pristup informacijama, zahtjev br. 11-037/20-UPI-136/1 od 11.12.2020. godine PDF

Ustanove Grada