Slobodan pristup informacijama – Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti detaljnije

Novembar 2023

Tražena informacija prema zahtjevu “General Invest” d.o.o. iz Podgorice br. 16-037/23-upI-105 od 06.11.2023. PDF

Oktobar 2023

Tražena informacija prema zahtjevu Leovac Milomira iz Tivta br. 16-037/23-upI- 100 od 23.10.2023 PDF

Tražena informacija prema zahtjevu Leovac Milomira iz Tivta br. 16-037/23-upI-98 od 20.10.2023 PDF

Tražena informacija prema zahtjevu Leovac Milomira iz Tivta br. 16-037/23-upI-91 od 10.10.2023 PDF

Septembar 2023

Tražena informacija prema zahtjevu Leovac Milomira iz Tivta br. 16-037/23-upI-87 od 26.09.2023 PDF

Ustanove Grada