Slobodan pristup informacijama – Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti detaljnije

Jul 2024

Tražena informacija prema zahtjevu br.16-037/24-upI-131 od 04.07.2024 PDF

Jun 2024

Tražena informacija prema zahtjevu br.16-037/24-upI-127 od 26.06.2024 PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-126 od 26.06.2024 PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-125 od 26.06.2024 PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-124 od 26.06.2024 PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-123 od 24.06.2024. PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-121 od 26.06.2024. PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-119 od 19.06.2024. PDF

Maj 2024

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-88 od 27.05.2024. PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-87 od 27.05.2024. PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-86 od 27.05.2024. PDF

Januar 2024

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/24-upI-3 od 22.01.2024. PDF

Decembar 2023

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/23-upI-129 od 13.12.2023. PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/23-upI-127 od 08.12.2023. PDF

Novembar 2023

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/23-upI-105 od 06.11.2023. PDF

Oktobar 2023

Tražena informacija prema zahtjevu  br. 16-037/23-upI- 100 od 23.10.2023 PDF

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/23-upI-98 od 20.10.2023 PDF

Tražena informacija prema zahtjevu  br. 16-037/23-upI-91 od 10.10.2023 PDF

Septembar 2023

Tražena informacija prema zahtjevu br. 16-037/23-upI-87 od 26.09.2023 PDF

Ustanove Grada