SO od 29.12.2009.

11 jan 2010

Odluka o izmjen ii dopuni odluke o Budžetu opštine Tivat za 2009. godinu - WORD

Odluka o Budžetu opštine Tivat za 2010 godinu - WORD

Program rada  JP „Komunalno“ Tivat -WORD PDF

Program rada  JP „ Vodovod i kanalizacija“ Tivat - WORD

Program rada  JU „Centar za kulturu“ Tivat - WORD

Program rada  JU „Sportska dvorana“ Tivat - WORD

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - WORD

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata  na teritoriji opštine Tivat - WORD

Odluka o prenosu zemljišta za izgradnju Muzičke škole u Tivtu - WORD

Odluka  o oslobađanju naknade  za komunalno opremanje za izgradnju Dječjeg vrtića u Tivtu - WORD

Odluka  o osnivanju zajedničkog Skloništa za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa sa područja opštine Kotor i opštine Tivat - WORD

Odluka o prestanku važenja Odluke o visini naknade za upotrebu nekategorisanih puteva koja se plaća za drumska motorna i njihova priključna vozila - WORD

Odluka o otkupu dijela kat.parc.348/1 KO Radovići - WORD

Odluka o ustupanju dijela kat.parc.684 KO Tivat - WORD

Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje cjevovoda od rezervoara Tivat do Marića - WORD

Odluka o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz plaćanje naknade - WORD

Informacija o radu OŠ „ Drago Milović“ Tivat - WORD

Informacija o radu OŠ „Branko Brinić“ Radovići - WORD

Informacija o radu Srednje škole „Mladost“ - WORD

Informacija o radu škole za osnovno muzičko obrazovanje - WORD

Informacija o radu predškolske ustanove „ Bambi“ - WORD

Informacija o radu Doma zdravlja Tivat - WORD

Informacija o radu Centra za socijalni rad - WORD

Informacija o radu Crvenog Krsta - WORD

Informacije o javnom redu i miru na teritoriji opštine -WORD