SO od 29.12.2010

06 jan 2011

Odluka o budžetu Opštine Tivat za 2011 godinu -PDF

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2010.godinu-PDF

Program uređenja prostora opštine Tivat za 2011.godinu-PDF

Odluka o otkupu dijela kat.parcele 127 k.o.Donja Lastva - PDF