SPORT I MLADI_AKTIVNOSTI

03 okt 2019

AKTIVNOSTI

 

- Opštinska kancelarija za bolesti zavisnosti i pitanja mladih proslavila međunarodni dan mladih - dalje

- Opštinska kancelarija za bolesti zavisnosti međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama obilježila radno - dalje

- Opštinska kancelarija za bolesti zavisnosti i pitanja mladih Tivat obilježila evropski dan informisanja mladih postavljanjem info tabli u školama - dalje

- OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI I PITANJA MLADIH obilježava Evropski dan informisanja mladih - dalje

- Saradnja savjetovališta za mlade doma zdravlja i opštinske kancelarije za bolesti zavisnosti - dalje

- Opštinska kancelarija za bolesti zavisnosti obilježava svjetski dan zdravlja - dalje

- Dan zdravlja u Tivtu - dalje

- Po planu opštinske kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti sprovode se radionice u Tivatskim školama - dalje

- Prezentacija rada kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti savjetu roditelja smš „mladost“ - dalje

- Opština Tivat na međunarodnoj konferenciji „poboljšanje kvaliteta volonterskih servisa u zajednici“ - dalje

- Kampanja mladi za mlade - dalje

- Zaštiti ljubav - dalje

- Program Kampanje "Mladi za Mlade" - dalje

- Radni sastanak za izradu nacrta lokalnog plana akcije za mlade - dalje

- Prvi sastanak radne grupe za izradu predloga nacrta lpam-a - dalje

- 29.09.2011 Javni poziv - dalje

- 10.10.2011 - dalje

- 13.09.2011 Lokalni plan akcije za mlade - dalje

- Obilježavanje međunarodnog dana borbe protiv droge - dalje

- Najava - dalje

- Kancelarija za prevenciju narkomanije - dalje

- Godišnjica rada Kancelarije za prevenciju narkomanije i pitanja mladih - dalje

- Kancelarija za prevenciju narkomanije-Zapisnik sa komisije za najbolji rad Logo - dalje

- Kancelarija za prevenciju narkomanije - dalje

- Koncert »PREVENCIJA – TIVAT« - dalje

- Obilježavanje „mjeseca zdravlja za zdrav život“ - dalje

- Opštinska kancelarija za prevenciju narkomanije-konkurs - dalje

- Konkurs za idejno rješenje loga kancelarije za prevenciju narkomanije i pitanja mladih - dalje

- Kampanja pod nazivom „ZAŠTITI LJUBAV“ povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS - dalje

- Posjeta operativnog tima za koordinaciju rada opštinskih kancelarija za prevenciju narkomanije - dalje

-  Počela sa radom kancelarija za prevenciju narkomanije Tivat - dalje