Strateška procjena uticaja za DUP Golf Ekonomija

16 okt 2013

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu - dalje

Saglasnost na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja - dalje
 
ODGOVORI:

Odgovor komisija za ocjenu izvještaja - dalje

Odgovor Agenciji za zaštitu životne sredine - dalje

Odgovor g-dinu Siniši Lukoviću - dalje

Odgovor JP Komunalno - dalje

Odgovor NVO - dalje

Odgovor Opštini Tivat - dalje