Strateška procjena uticaja za DUP Golf Ekonomija

16 okt 2013

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje

Saglasnost na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja – dalje
 
ODGOVORI:

Odgovor komisija za ocjenu izvještaja – dalje

Odgovor Agenciji za zaštitu životne sredine dalje

Odgovor g-dinu Siniši Lukoviću dalje

Odgovor JP Komunalno dalje

Odgovor NVO dalje

Odgovor Opštini Tivat dalje