ISPITIVANJE NIVOA ELEKTRIČNOG POLJA

20 jul 2016

Opština Tivat je kao jednu od aktivnosti Lokalnog plana zaštite životne sredine izvršila mjerenje nivoa električnog polja u opsegu od 47MHz do 2500MHz, a za navedena ispitivanja angažovan je Elektrotehnički fakultet iz Podgorice. Mjerenje je izvršeno u julu mjesecu 2016. godine metodom brzog pregleda na sledećim lokacijama:

  • ·Radovići, Izvještaj broj 0905-353-4/12 od 15.07.2016. godine
  • ·Donja Lastva, Izvještaj broj 0905-353-4/13 od 15.07.2016. godine
  • ·Tivat kod „JPU Bambi”, Izvještaj broj 0905-353-4/14 od 15.07.2016. godine
  • ·Šetalište Pine, Izvještaj broj 0905-353-4/15 od 15.07.2016. godine

Rezultati ispitivanja nivoa električnog polja na navedenim lokacijama su znatno ispod granične vrijednosti koja je utvrđena Pravilnikom o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl.list CG“, broj 6/15) i iznosi 14 V/m. Kako se izmjerene vrijednosti nivoa električnog polja ni na jednoj poziciji nisu približile graničnoj vrijednosti, nisu vršena dalja ispitivanja.

Izvještaj broj 0905-353-4/12 od 15.07.2016. godine (Radovići) - dalje
Izvještaj broj 0905-353-4/13 od 15.07.2016. godine (Donja Lastva) - dalje
Izvještaj broj 0905-353-4/14 od 15.07.2016. godine (Tivat kod „JPU Bambi”) - dalje
Izvještaj broj 0905-353-4/15 od 15.07.2016. godine (šetalište Pine) - dalje