Strateška procjena uticaja na životnu sredinu – UP Turistička zona Lepetane

07 mar 2016

Odluka o izradi SAE - dalje

Programski zadatak - dalje


Na osnovu  člana 9 i člana 10 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (''Službeni list CG'', broj 80/05, 73/10, 40/11, 59/11),  Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, donosi Predlog Odluke o potrebi  izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za UP Turistička zona Lepetane

Mišljenje na Predlog Odluke, koje mora biti u pisanoj formi, možete poslati  u roku od 15 dana na adresu:  

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Trg magnolija
85320 Tivat


 Predlog Odluke - dalje