STUDIJSKA POSJETA CENTRIMA ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU SPLIT

17 feb 2014

JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica nosilac je projekta „Rehabilitacija i resocijaliacija osoba zavisnih od droga u Crnoj Gori“, koji je finansiran od strane Delegacije EU i koji ima za cilj da kroz izgradnju rehabilitacionog Centra za žene obezbijedi rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnica od psihoaktivnih supstanci i unaprijedi rehabilitaciju zavisnika od droga iz svih crnogorskih opština.

Projektom je planirano da tim stručnjaka posjeti „Zajednicu Susret“ i njihove Domove za muškarce i žene i „RETO“ centre  sa ciljem upoznavanja  sa načinom rada  i konsultovanjem u razvoju programa tretmana budućeg rehabilitacionog crnogorskog Centra za žene..Predstavnica opštine Tivat mr.Darka Ognjanović dio je ovog tima koji će raditi na programu  tretmana ovog novog Centra za žene, a opština Tivat je partner na ovom projektu.

post slika