SVIRKA U MALOM PARKU ZA STUDENTE KOJI ODLAZE

27 aug 2014
Opština Tivat , Kancelarija za mlade u saradnji sa Omladinskim klubom Tivat organizuje Svirku benda Omladinskog kluba Tivat sa prijateljima iz Kotora i Herceg Novog
Povodom odlaska tivatskih studenata pod nazivom : ''I DA NAM SE VRATE!''
30. avgusta (subota ) 2014. godine od 19 h – 22 h časa u parkiću kod Montenegrina
post slika