Svjetski dan šuma

19 mar 2014

Povodom obilježavanja Svjetskog dana šuma u petak 21. marta. 2014. godine Opština Tivat u saradnji sa Osnovnom školom „Drago Milović“ i Dječijim savezom Tivta organizuje akciju pošumljavanja. Planirano pošumljavanje je završetak proljećne sadnje na Vrmcu, u okviru realizacije aktivnosti iz trogodišnjeg Plana pošumljavanja 2013-2015. godina, opožarenih lokacija opštine Tivat. U okviru planirane akcije, posadiće se oko 30 –ak sadnica crnog bora, na području iznad naselja Peani.


Ideja za obilježavanje svjetskog dana šuma nastala je na 23. sjednici Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije 1971.godine. Izabran je 21.mart, kao dan jesenje ravnodnevnice na južnoj, odnosno proljećnje na sjevernoj hemisferi, i kao dan proslave i obilježavanja tri ključna aspekta šumarstva: zaštite, proizvodnje i rekreacije, a sve u cilju podsjećanja na njihov značaj, kao i da bi se istakle brojne koristi koje čovječanstvo ima od njih.

 

Sekretarijat za finansije i ekonomsku razvoj
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

post slika