SVJETSKI DAN ŠUMA

24 mar 2014

U petak 21. marta. 2014. godine, u cilju obilježavanja Svjetskog dana šuma, Opština Tivat u saradnji sa Osnovnom školom „Drago Milović“ i Dječijim savezom Tivta, organizovali su akciju pošumljavanja na teritoriji Vrmca,  iznad naselja Peani. Tom prilikom učenici su posadili 30 sadnica crnog bora. Akcija je imala i edukativni karakter sa ciljem upoznavanja učenika o značaju šuma u socijalnom, ekonomskom i ekološkom smislu, o zaštiti šuma, učenicima su podjeljene i brošure o značaju šuma.

 

Sekretarijat za finansije i ekonomsku razvoj
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

 

post slika