Svjetski dan zaštite ozonskog omotača

18 sep 2012

U Opštini Tivat 14.09.2012. godine, povodom obilježavanja 16. Septembra – Medjunarodnog dana zaštite ozonskog omotača u organizaciji Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i Zelenog tima održano je predavanje mr.Pavla Djuraškovića, dipl. fizikohemičara na temu „Osjetljivi čuvar planete“. Predavanju su prisustvovali građani Tivta i učenici škola sa teritorije tivatske opštine.

„Generalna Skupština UN je 1994. proglasila 16. septembar medjunarodnim danom zaštite ozonskog omotača jer je na taj dan 1987. u Montrealu usvojen Protokol koji je omogućio da Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, usvojena dvije godine ranije, bude operativna.
Crna Gora je 23. oktobra 2006. godine potpisala Bečku konvenciju, Montrealski Protokol i Amandmane na Monteralski Protokol, a pri Ministarstvu turizma i održivog razvoja formirana je kancelarija za ozon. Crna Gora ne proizvodi supstance koje oštećuju ozonski omotač, ali ih uvozi – naglasio je Djurašković.
Govoreći o odnosu ozona i klime Djurašković je rekao:
„ Ozon utiče na klimu i klima utiče na ozon. Temperatura, vlažnost, vjetar i prisustvo hemikalija u atmosferi utiču na formiranje ozona, a prisustvo ozona, povratno, utiče na ove atmosferske parametre“ – rekao je Djurašković.
On je istakao da se obnavljanje ozonskog omotača očekuje sredinom ovog vijeka.

post slika