TIVAT NABAVLJA HIDRAULIČNU KORPU ZA SPAŠAVANJE NA VISINI DO 27 METARA

26 mar 2019

Opština Tivat raspisala je javni poziv za nabavku vatrogasne hidraulične platforme za gašenje požara i spašavanje na visini, sa platformom – korpom radne visine minimum 27 metara.

Radi se o korištenom specijalnom vatrogasnom vozilu kojim će biti upotpunjen vozni park tivatske Službe zaštite i spašavanja (SZS). Prema uslovima iz javnog poziva, horizontalni dohvat korpe je minimum 17 metara, nosivost 400 kilograma a do korpe vode aluminijske pomoćne stepenice uz hidraulični most.

„Radi se o vozilu za gašenja požara i spašavanja na velikim visinama – u višespratnicama, na krovovima i slično. Hidraulična platforma će biti prvo vozilo tog tipa u Crnoj Gori“, saopštio je načelnik SZS Tuvat Zoran Barbić.

Vozilo mora imati, pored ostalog, monitor za gašenje požara na platformi, agregat za električnu energiju, ventilator za dim, crijeva visokog pritiska i spremnik za kompresovani vazduh, dva kompleta izolacionih aparata za disanje, motornu pilu za drvo, hidraulično vitlo i dva svjetlosna reflektora. 

Neophodno je da je urađen  godišnji servis za tekuću godinu, a u ponudi mora biti predviđena obuka za siguran rad sa hidrauličnom platformom - korpom pripadnika SZS Tivat.

Javni poziv će biti zatvoren 15. aprila a Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta u roku od 60 dana.

U prošloj godini SZS je putem javnih nabavki dobila novo malo navalno vozilo za uske ulice i za početno gašenje požara sa dva odvojena nova sistema za gašenje pjenom i komprimiranom pjenom i u te svrhe je utrošeno 59.206,05 € a DVD „Krtoli“ korišćeno vatrogasno vozilo kapaciteta 7.000l vode, a za te potrebe Opština je izdvojila 14.889,99 €.

SZS Tivat je u 2018.godini imala 257 aktivnosti na terenu.

Tivatski vatrogasci

post slika