Tivat obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine

04 jun 2021

Opština Tivat će u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine (5. jun) organizovati postavljanje četiri znaka sa porukama o zabrani odlaganja otpada. Znakovi su nabavljeni kroz djelovanje NVO „Naša akcija“, odnosno dobijeni kroz projekat „YOUth drive“, Program prekogranične saradnje BiH – CG koji finansira Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Znakovi će biti postavljeni na lokacijama koje su prepoznate kao rizične u smislu nepropisnog odlaganja otpada i narušavanja životne sredine, a postaviće ih „Komunalno“ d.o.o. Tivat.

U saradnji sa  Komunalnim preduzećem narednih dana biće izvršeno čišćenje pješačke staze koja vodi od groblja Sv. Antonio u Lepetanima do sela Većebrdo, čime će biti povezane i prohodne staze između naselja Lepetane i Gornja Lastva.

U svijetu se 5. jun obilježava kao Dan zaštite životne sredine, kao podsjećanje na 1972. godinu i tada održanu Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu, na kojoj se okupilo 113 država, koje su ustanovile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. U svijetu se tog dana pokreću brojne aktivnosti koje propagiraju zaštitu i poboljšanje kvaliteta životne sredine.

post slika