Tivat primjenjuje mjere u potpunosti

01 apr 2020

Mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti u Tivtu se primjenjuju u potpunosti, odziv građana je na značajnom nivou a nadležne gradske službe su organizovale proces rada poštujući sve sanitarno-zdravstvene preporuke. To je zaključak sa sastanka Opštinskog operativnog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS) kojim je predsjedavao dr Siniša Kusovac. 

„Tivat se pokazao kao odlično organizovan i funkcioniše dobro u epidemiološkoj situaciji. To je uočeno i na nivou zvaničnih državnih organa poput Ministarstva unutrašnjih poslova“, saopštio je načelnik OB Tivat Dragan Kontić. On je istakao da je za prvih 14 dana primjene mjera jedna osoba prekršila naredbu samoizolacije zbog čega je odvedena u karantin u Ulcinju, a jedan preduzetnik je prekršio mjeru zabrane rada.

„Danas su izdata rješenja o produžetku izolacije za još 14 dana za 95 građana koji se nalaze u kućnom karantinu“, dodao je Kontić.

Sve službe imaju odličnu saradnju sa zdravstveno-sanitarnom inspekcijom grada.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Zoran Barbić saopštio je da će dezinfekcija grada biti nastavljena, snabdijevanje sredstvima za dezinfekciju je kontinuirano a tretman je urađen u hoteliju Kamelija. Prema njegovim riječima, u hotelu koji je određen kao karantin je, prema instrukcijama epidemiologa DZ Tivat, pripremljeno 45 soba. On je istakao donaciju Crvenog krsta u opremi i kompanije Ben-Kov koja je ustupila sanitarno vozilo.

Komunikacioni tim, uključujući Radio Tivat, te umrežavanje svih službi sa viber zajednicom Opštine Tivat, obezbjeđuje blagovremene, tačne i kontinuirane informacije građanima. Gostovanja relevantnih adresa i institucija koje posreduju u sprovođenju svih donijetih mjera na lokalnom nivou, planirano je u Radio Tivtu najmanje dva puta nedjeljno.

Stav OTZS je da je u komunikaciji sa epidemiologom potrebno definisati rješenje za odlaganje i odvoženje infektivnog kontaminiranog otpada iz domaćinstava dvije osobe inficirane koronavirusom.

Istaknut je problem nekontrolisanog odlaganja otpada i mehanizama kontrole koje realizuje Komunalna policija i inspekcija.

Direktor preduzeća „Vodovod i Kanalizacija“ Alen Krivokapić je ponovio apel investitorima i izvođačima radova na gradilištima u Tivtu.

„Pri izvođenju radova na aktivnim gradilištima u Tivtu učestalo dolazi do oštećenja cjevovoda. Stoga apelujemo na investitore i izvođače radove da obrate posebnu pažnju prilikom izvođenja radova, da se što odgovornije odnose prema postojećim instalacijama jer je u trenutnoj epidemiološkoj situaciji posebno važno obezbijediti svim građanima redovno i kontinuirano vodosnabdijevanje“, rekao je Kirvokapić.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je istakao da je uže tijelo Opštinskog tima koga čine dva potpredsjednika, komandir Barbić i predsjednik Kusovac na raspolaganju svim službama 24 časa dnevno.

post slika