Trening za članove radnih grupa za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom

11 okt 2013

Juče je u Tivtu sa početkom u 11,30 časova u Sali za sastanke Opštine Tivat održan trening za članove Radne grupe za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom za opštinu Tivat kao i za članove Radnih grupa Kotora, Herceg Novog i Ulcinja.Trening je imao za cilj predstavljanje sadržaja i strukture Lokalnog plana upravljanja otpadom do faze u kojoj je on urađen za opštinu Tivat koje je odradio Novak Ćađenović ekspert Eptise koji je zadužen za pružanje stručne i konsultantske pomoći pri izradi Lokalnih planova upravljanja otpadom. Drugi dio treninga odnosio se na predstavljanje opcija upravljanja otpadom na osnovu procjena i podataka o količini i strukturi otpada za opštinu Tivat ( poglavlje 4 Lokalnog plana) koje je odradio tim lider MR Ewald Spitaler koji je angažovan da pruži stručnu pomoć pri izradi Državnog plana upravljanja otpadom. Na treningu koji je imao interaktivan karakter članovi radnih grupa su imali prilike da prokomentarišu ponuđene opcije, daju svoje mišljenje, komentare iznesu dileme. Rad na izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom teče svojom dinamikom i uskoro se očekuje da se održi naredni sastanak Radne grupe.

post slika