U putnu infrastrukturu u Tivtu uloženo preko 400 hiljada eura

21 mar 2022

Opština Tivat realizovala dva javna tendera

 

Opština Tivat nedavno je uspješno realizovala dva vrijedna javna tendera, u okviru kojih je izvršeno asfaltiranje i sanacija brojnih saobraćajnica na teritoriji opštine. Među njima su lokacije koje su građanima predstavljale dugogodišnji problem, a neke su i decenijama bile zapuštene. Ukupna vrijednost izvedenih radova u sklopu tendera iznosila je preko 400 hiljada eura.

Iz budžeta Opštine Tivat finansirana je sanacija lokalnih puteva u ukupnoj vrijednosti od preko 320 hiljada eura, a za realizaciju ovog tendera zaključen je ugovor sa Akropolis d.o.o, koji je na javnom pozivu u novembru 2021. godine odabran kao najpovoljniji izvođač. U okviru predmetnog ugovora, nakon više od 30 godina asfaltiran je i proširen stari put prema Đuraševićima na površini od 8.643 m2. Vrijednost ovih radova iznosila je 187.710,90 eura, što ujedno predstavlja i najveće ulaganje u putnu infrastrukturu na ovom području, ako se izuzmu projekti MR1 i MR2 saobraćajnica.

U sklopu istog ugovora izvršena je sanacija puta prema Ostrvu cvijeća, na površini od 2573 m2, za šta je izdvojeno 65.271,00 eura, zatim u ulici Marići (970 m2) gdje je utrošeno 18.029,00 eura, dok je za sanaciju ulice prema ponti Seljanovo (741 m2) uloženo 13.176,90 eura. Sanacije su izvedene i u Risanskoj ulici na površini od 483 m2, ulici Mažina prema hostelu “Anton” na površini od 345m2, kao i u ulicama u Kavi (358 m2), Krašićima prema crkvi (156 m2), Učuri do (285 m2) i Vrijes IV (96 m2), a zbirna vrijednost radova na ovim lokacijama iznosila je preko 36 hiljada eura.

Pored toga, u saradnji sa Upravom javnih radova realizovan je i projekat asfaltiranja gradskih i prigradskih ulica. Izvođač radova bila je firma Asfalt–beton gradnja d.o.o, a vrijednost ugovora iznosila je oko 86 hiljada eura. U okviru ovog tendera, u naselju Podkuk na površini od 965 m2 izvršeno je uklanjanje asfaltnog kolovoza u debljini od 5 cm, te nabavka i ugradnja nosećeg sloja asfalta debljine 6 cm. Za ove radove izdvojeno je oko 30 hiljada eura.

Novi asfalt ugrađen je i u ulici Cacovo, na površini od 684 m2, čime je riješen dugogodišnji problem stanovnika ovog naselja, a za radove na ovoj lokaciji izdvojeno je 12.391,00 eura. U ulici Mažina I, na površini od 300 m2, izvršeno je asfaltiranje u vrijednosti od 7.556,45 eura, dok je za asfaltiranje ulice Gornji Kalimanj pored muzičke škole, na površini od 200 m2, izdvojeno 6 hiljada eura. Za asfaltiranje ulica Kalimanj (145 m2), Vrijes II (300 m2) i Gornji Dumidran (120 m2) zbirno je utrošeno oko 30 hiljada eura.

    post slika

Galerija