U TIVTU ČISTE I UREĐENE JAVNE PLAŽE

14 jun 2019

Stanje na javnim kupalištima na teritoriji Opštine Tivat je vrlo zadovoljavajuće a nadležno preduzeće redovno održava plaže, pokazuje Izvještaj o stanju na kupalištima na teritoriji opštine Tivat koji su sačinili predstavnici Komunalnog doo Tivat i Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost nakon obilaska. Izvještajem je obuhvaćen stepen čistoće i uređenost plaže.

Komunalno Tivat redovno održava plaže koje nisu date pod zakup.

Na plaži Verige je okošen prilaz do kupališta, plaža očišćena, a posložene okošene grane će ekipa za košenje utovariti i odvesti.

Javno kupalište na Lepetanama je očišćeno, a preostalo je da se rasporedi pjesak koji je nasut shodno planu Morskog dobra.

Javno kupalište Luka Stevović, prije i poslije svjetionika, je očišćeno, dok je vidljivo malo morske trave koje je izbacilo more.

Očišćena su i kupalište na krivini prije Luke Stevovića, kao i dva manja na krivini poslije Opatova, potom na lokaciji ispod vojnog objekta Opatovo, na početku Opatova,

Kupalište na lokaciji ispod Cacova, skretanje za ulicu Obala Filipa Miloševića, je očišćeno, u trenutku obilaska uočljiva je manja količina trave koje je izbacilo more.

I na Ponti Seljanovo je javno kupalište očišćeno, dok na Župi po krajevima ima morske trave koje je izbacilo more.

Dodatno je očišćena i plaža Pecka - Velja Spila kao i prilaz, a u planu je da se, u cilju lakšeg pristupa plaži, dodatno okosi i uredi prilaz. Takođe, redovno se održavaju i čiste i plaža Petrovići i Veliki Omac u Krašićima.

Lokacija Župa

Luka Stevovic lokacija