U TIVTU OBILJEŽEN DAN BORBE PROTIV PUŠENJA

01 jun 2017

Juče je u Opštini Tivat obilježen 31. maj – Svjetski dan borbe protiv pušenja, u organizaciji opštinske Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti u saradnji sa Savjetovalištem za mlade Doma zdravlja Tivat. Zainteresovani, a prije svega zaposleni imali su priliku provjeriti sopstveni kapacitet pluća na aparatu koji mjeri ugljenmonoksid u plućima.

Cilj aktivnosti bio je skretanje pažnje na poguban uticaj duvanskog dima, na potrebu da se učini sve kako bi broj konzumenata duvanskih proizvoda bio što manji. Predavanje na ovu temu održala je dr Vjera Lipovac Usanović, specijalistkinja pulmologije u tivatskom Domu zdravlja. Dr Lipovac Usanović je istakla da svaka cigareta smeta i aktivnom i pasivnom pušaču, te je podsjetila na zakonske regulative i kaznene mjere koje se ne primjenjuju.
“Današnji dan neka bude povod da sebi kažete NE – Razmišljajte o svom zdravlju”, poručila je dr Vjera Lipovac Usanović.
Ona je naglasila da su neki od ciljeva ovogodišnje kampanje Svjetske zdravstvene organizacije: naglašavanje veze između upotrebe duvanskih proizvoda, kontrole duvana i održivog razvoja, podsticanje zemalja da uključe kontrolu duvana u svoje nacionalne odgovore na UN ciljeve održivog razvoja do 2030. godine, podrška državama i civilnom društvu u borbi protiv miješanja duvanske industrije u političke procese, koja, zauzvrat, dovodi do jačanja aktivnosti kontrole duvana.
U jučerašnjoj akciji učestvovalo je dvadesetak zainteresovanih pojedinaca.

Dan borbe protiv pusenja2

post slika