U toku sanacija oštećenog saobraćajnog puta prema Radovićima

28 dec 2021

U toku su radovi na sanaciji dijela oštećenog saobraćajnog puta u blizini kružnog toka prema Radovićima, koje izvodi firma “Crnogorski Telekom” A.D. Podgorica, a po rješenju inspektora za lokalne puteve i poslove saobraćaja Opštine Tivat.

U pomenutom rješenju, firmi “Crnogorski Telekom” A.D. Podgorica naloženo je da “otkloni oštećenje saobraćajne površine i istu vrati u prvobitno stanje, na način što će saobraćajnu površinu na kojoj su izvođeni radovi sanirati i asfaltirati u dužini od 80 metara, u roku od 25 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, opštinski Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor utvrdio je da je subjekat nadzora, firma “Crnogorski Telekom” A.D. Podgorica, oštetio javnu saobraćajnu površinu-nekategorisani put u Tivtu, na lokaciji od kružnog toka prema Radovićima, označen kao kat.parc. 1986/2 KO Đuraševići.

post slika

Galerija