Učešće na regionalnoj konferenciji

24 feb 2011

Predstavnici Opštine Tivat Jovanka Laličić i Petar Vujović uzeli su učešće na regionalnoj konferenciji „ Saradnja između lokalnih samouprava i civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ koja se održava u Bečićima u periodu od 22-24.02.2011 godine, u organizaciji TACSO – Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva.

Konferencija, organizovana pod pokrovitelstvom EU okupila je više od 100 učesnika iz regiona i Turske (relevantni predstavnici nacionalnih i lokalnih vlasti, predstavnici NVO sektora, medija i td.) . Konferencija je zamišljena kao niz radionica i panel diskusija tokom koje bi učesnici prezentovali primjere najbolje prakse u svojim zemljama uz utvrđivanje institucionalnih mehanizama saradnje između organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava u regionu, istraživanje mogućnosti za budući razvoj institucionalnih mehanizama kao i identifikovanje ključnih aktora i stejkholdera u pogledu proširenja regionalne saradnje.


Prvog dana konferencije, Petar Vujović je prezentovao primjer najbolje prakse za koju je Opština Tivat dobila nagradu 2009-te godine – Institut slobodne stolice, dok će drugog dana konferencije, Predsjednik Opštine, Miodrag Kankaraš, prezentovati primjer dobre prakse finansiranja projekata NVO sektora iz budžeta Opštine.

 

KABINET PREDSJEDNIKA