ULOGA I ZNAČAJ CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCIJE U OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

07 jul 2015

U organizaciji Uprave za kadrove sa Zajednicom opština Crne Gore, dana 07. jula 2015. godine u zgradi Akademije znanja u Budvi, održana je prezentacija na temu ,,Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije u upravljanju ljudskim resursima``. Izlagači na prezentaciji su bili Milena Purlija pomoćnica direktorice u Sektoru za informacioni sistem kadrova, Mira Vlahović samostalna savjetnica I u Sektoru za informacioni sistem kadrova i savjetnica u Sektoru za obuku i razvoj kadrova Bojana Šćepanović. Cilj obuke je bio upoznavanje lokalnih službenika i namještenika o infrastrukturi i organizaciji Centralne kadrovske evidencije, pravnom okviru, sadržaju i načinu vođenja CKE kao i benefitima izvještaja iz CKE. Ciljna grupa su glavni administratori, samostalni savjetnici Sekretarijata za lokalnu samoupravu i samostalni savjetnik iz Centra za informacione sisteme.
Seminaru su prisustvovali službenici opštine Tivat – Goran Božović, Darko Bulatović i Nataša Lutovac, i službenici opštine Kotor, Budva, Bar, Herceg Novi, ukupno 20 prisutnih.