UP Krasici 2 nacrt

15 dec 2014

TEKST - dalje

GRAFIKA:

01-podloga sa granicom UP-R1-1000 - dalje

02-izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 - dalje

03-izvod iz DUPa KRASICI-R1-1000 - dalje

04-postojece stanje-R1-1000 - dalje

05-plan namjene-R1-1000 - dalje

06-plan parc, reg i niv--500 - dalje

07-plan saobracaja-R1-1000 - dalje

08-vodovod i kanalizacija-R1-1000 - dalje

09-Elektroinstalacije-R1-1000 - dalje

10-telekomunikacije-R1-1000 - dalje

11-plan zelenih povrsina-R1-1000 - dalje

12-kompozicioni plan-R1-1000 - dalje