Urbanistički projekat Pržno I

22 feb 2011

UP Przno 1-Izvjestaj o javnoj raspravi sa odgovorima na primjedbe - dalje

Izvod iz sl. lista - dalje

UP PRŽNO I  -  PREDLOG PLANA  -  dalje

Sažetak plana  Slika1    Slika2

Izvjestaj o javnoj raspravi sa odgovorima na primjedbe - PDF

Odluka o utvrđivanju Prijedloga UP Przno I - dalje

Dopuna granica Pržno - PDF

Odluka o izmjeni odluke o izradi Urbanističkog projekta Pržno I - WORD

Odluka o dopuni odluke o potrebi izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički Projekat ''Pržno I'' - WORD

Odluka o Izmjeni Odluke o izradi  Strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Urbanistički projekat Pržno I - WORD

Program Javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta PRŽNO  I  - WORD

Odluku O utvrđivanju Nacrta Urbanističkog projekta PRŽNO  I  -  WORD

Nacrt detaljnog urbanističkog projekta Pržno I - dalje

Odluku o izradi Urbanističkog projekta Pržno I- PDF

Programski zadatak – Urbanistički projekt Turistički kompleks Pržno I - PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno I - PDF

Programski zadatak - strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I - PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I - PDF

Skica - JPG

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog projekta Pržno I-PDF