Urbanistički projekat Pržno I

22 feb 2011

UP Przno 1-Izvjestaj o javnoj raspravi sa odgovorima na primjedbe – dalje

Izvod iz sl. lista – dalje

UP PRŽNO I  –  PREDLOG PLANA  –  dalje

Sažetak plana  Slika1    Slika2

Izvjestaj o javnoj raspravi sa odgovorima na primjedbe – PDF

Odluka o utvrđivanju Prijedloga UP Przno I – dalje

Dopuna granica Pržno – PDF

Odluka o izmjeni odluke o izradi Urbanističkog projekta Pržno I – WORD

Odluka o dopuni odluke o potrebi izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički Projekat ”Pržno I” – WORD

Odluka o Izmjeni Odluke o izradi  Strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Urbanistički projekat Pržno I – WORD

Program Javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta PRŽNO  I  – WORD

Odluku O utvrđivanju Nacrta Urbanističkog projekta PRŽNO  I  –  WORD

Nacrt detaljnog urbanističkog projekta Pržno I – dalje

Odluku o izradi Urbanističkog projekta Pržno I- PDF

Programski zadatak – Urbanistički projekt Turistički kompleks Pržno I – PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno I – PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF

Skica – JPG

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog projekta Pržno I-PDF