Usvojene odluke sa 26 sjednice SO Tivat od 15.11.2015.

04 feb 2016

1.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti - dalje
2.Dopuna programa uređenja prostora opštine Tivat za 2015. Godinu - dalje
3.Odluka o određivanju naziva ulica u opštini Tivat - dalje
4.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i propise - dalje
5.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj - dalje
6.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalnu djelatnost - dalje
7.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za utvrđivanje kriterijuma, broja i strukture stanova (kvote) za raspodjelu između organa lokalne uprave, javnih službi i MUP-a( Uprave policije -Centra bezbjednosti Tivat - dalje