Usvojene odluke sa 27 sjednice SO Tivat od 28.12.2015.

04 feb 2016

1.Odluka o budžetu opštine Tivat za 2016. godinu - dalje
2.Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2015. godinu - dalje
3.Program uređenja prostora za 2016. godinu - dalje
4.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za 2015. godinu - dalje
5.Odluka o usvajanju Plana upravljanja za veliki gradski park - dalje
6.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Vodovod i kanalizacija za 2016. godinu - dalje
7.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno za 2016. Godinu - dalje
8.Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU „Sportska dvorana“ za 2016. godinu - dalje
9.Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Centar za kulturu Tivat za 2016. godinu - dalje
10.Odluka o usvajanju Plana i programa rada Turističke organizacije Tivat za 2016. godinu - dalje
11.Program rada Skupštine opštine za 2016. godinu - dalje
12.Odluka o usvajanju Programa razvoja sporta opštine Tivat do 2020. godine - dalje
13.Odluka o usvajanju Programa razvoja kulture opštine Tivat za period 2015-2020 godina - dalje
14.Odluka o prodaji zemljišta UP 438-140 - dalje
15.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnjanja u Posl.br 1055/13 - dalje
16.Odluka o davanju saglasnosti za ispravku granica - dalje