Usvojene odluke sa 6 sjednice SO Tivat od 28.12.2012

10 jan 2013

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Tivat – dalje

2. Odluka o budžetu Opštine Tivat za 2013 godinudalje

3. Odluka o usvajanju DUP-a Gošićidalje

4. Odluka o usvajanju DUP-a Donja Lastvadalje

5. Odluka o usvajanju UP-a Ruljinadalje

6. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica, za lokaciju 8dalje

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljištadalje

8. Odluka o dopuni Odluke o privremenim objektimadalje

9. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta JU „Sportska dvorana“ Tivatdalje

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenatadalje

11. Programa rada Skupštine opštine Tivat za 2013 godinudalje

12. Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2013 godinudalje

13. Plan i Program rada JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2013 godinudalje    program

14. Plan i Program rada JP „Komunalno“ Tivat za 2013 godinudalje     program

15. Plan i Program rada JU „Centar za kulturu“ Tivat za 2013 godinudalje    program

16. Plan i Program rada JU „Sportska dvorana“ Tivat za 2013 godinudalje    program

17. Plan i Program rada Turističke organizacije Tivat za 2013 godinudalje    program

18. Lokalni plana akcije za mlade Tivatzaključak     plan

19. Lokalni akcionog plana za biodiverzitet opštine Tivatzaključak     plan

20. Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinuzaključak     izvještaj

21. Informacija o stanju životne sredine za 2011 godinu (sa izvještajem o radu „Zelenog tima“ za 2012.godinu)zaključak       informacija

22. Odluka o imenovanju članova Savjeta Doo Lokalni javni emiter „Radio Tivat“dalje

23. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivatdalje

24. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora „Vodacom“ Doodalje

25. Odluka o imenovanju članova Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivatdalje

26. Odluka o imenovanju članova Savjeta JU „Sportska dvorana“ Tivatdalje

27. Odluka o razrješenju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenikedalje

28. Odluka o razmjeni zemljištadalje

29. Odluka o pristupanju kupovini zemljištadalje

30. Zaključak za JP i JU – dalje