Usvojene odluke sa II sjednice Odbora povjerenika

01. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima za 2021.godinu WORD

02. Odluka o budzetu optine Tivat za 2022. godinu WORD

03. Odluka o dopunama Odluke o imenovanju opštinske izborne komisije WORD

04. Odluka o prestanku mandata predsjednika Skupstine WORD

Tonski zapis – detaljnije

Zapisnik o radu I sjednice Odbora povjerenika – PDF

Ustanove Grada