Usvojene odluke sa X sjednice SO Tivat od 07.03.2017

24 mar 2017

01. Odluka o usvajanju DUP-a Krasici - dalje
02. Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu - dalje
03. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti autobuske stanice Tivat - dalje
04. Predlog odluke o osnivanju DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
05. Odluka o usvajanju Parking studije za opštinu Tivat - dalje
06. Odluka o osnivanju DOO Parking servis Tivat - dalje
07. Odluka o usvajanju Elaborata o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja DOO Sportska dvorana Tivat- dalje
08. Odluka o osnivanju DOO Sportski Centar ŽUPA - dalje
09. Odluka o usvajanju Elaborata o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU Dnevni centar ua djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštini Tivat - dalje
10. Odluka o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou - dalje
11. Odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2017. godinu - dalje
12. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora za 2017. godinu - dalje
13. Odluka o dopuni Plana privremenih objekata - dalje
14. Zaključak o prihvatanju Informacije o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2016.godinu - dalje
15. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2017. godinu - dalje
16. Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017-2021 - dalje
17. Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom - dalje
18. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga - dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat - dalje
20. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede - dalje
21. Zaključak o umanjenju lokalnih komunalnih taksi u opštini Tivat - dalje
22. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.par.4145-1 i 4145-2 k.o. Tivat - dalje
23. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje DOma kulture u Donjoj Lastvi NVO Hrvatska krovna zajednica DUX Croatorum - dalje
24. Odluka o prodaji zamljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUP-a Tivat Centar - dalje
25. Odluka o ustanovljavanju službenosti radi postavljanja i upotrebe cjevovoda i optičkog kabla regionalnog vodovodnog sistema na dionici Tivat-H.Novi - dalje
26. Odluka o prodaji kat.par 2255-1 i 2255-2 k.o. Tivat radi kompletiranja UP 19 i 20 u zahvatu DUP-a Tivat- Centar - dalje
27. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora opštine Tivat - dalje
28. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
29. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
30. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO Brend New Tivat - dalje
31. Odluka o imenovanju člana odbora direktora DOO Brand New Tivat - dalje
32. Odluka o razrješenju člana Savjeta DOO Radio Tivat - dalje
33. Predlog odluke o razrješenju dva člana Savjeta DOO Radio Tivat - dalje
34. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Savjeta DOO Radio Tivat - dalje
35. Predlog odluke o imenovanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere - dalje