Usvojene odluke sa XII sjednice SO Tivat od 25.04.2017

08 maj 2017

01. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat - dalje
02. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat - dalje
03. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska Tivat - dalje
04. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat - dalje
05. Odluka o imenovanju vrtioca dužnosti izvršnog direktora Autobuska stanica Tivat - dalje
06. Odluka o imenovanju vrtioca dužnosti direktora Parking servis Tivat - dalje
07. Odluka o imenovanju odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat - dalje
08. Odluka o imenovanju odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat - dalje
09. Odluka o zaradama lokalnih sluzbenika i namjestenika - dalje
10. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Tivat - dalje
11. Odluka o podsticajima u razvoj poljoprivrede - dalje
12. Odluka o razrjšenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat - dalje
13. Odluka o dopuni odluke o ustanovljavanju sluzbenosti radi postavljanja i upotrebe cjevovoda i optickog kabla regionalnog vodovodnog sistema na dionici Tivat HN - dalje