Usvojene odluke sa XXXI sjednice SO Tivat

30 okt 2019

1. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.09.2019.godine - dalje
2. Odluka o donošenju programa privremenih objekata - dalje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Komunalno Tivat - dalje
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Autobuska stanica Tivat - dalje
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Parking servis Tivat - dalje
7. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
8. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Komunalno Tivat - dalje
9. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Autobuska stanica Tivat - dalje
10. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Parking servis Tivat - dalje
11. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za kulturu Tivat - dalje
12. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetanjama i teškoćama u razvoju-Tivat - dalje
13. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period od 2019-2022.godine u opštini Tivat - dalje
14. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Bredn New Tivat za 2018.godinu - dalje
15. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2018.godinu - dalje
16. Odluka o usvajanju izvještaja o radu i finansijskom poslovanju RJ Azil, doo Komunalno Kotor za 2018.godinu - dalje
17. Odluka o regulisanju odnosa Opštine Tivat i Luštica development ad Tivat u pogledu izgradnje saobraćajnice R6 DUP Radovići - dalje
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koje bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad - dalje
19. Odluka o dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave Opštine Tivat - dalje
20. Odluka o davanju saglasnosti za proguženje ugovora o zakupa poslovnih prostora - dalje
21. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs. 191-17 - dalje
- XXXI.sjednica skupstine 29 okt 2019 - dalje