Vatrogasci će bez naknade atestirati aparate za gašenje požara u zgradama

19 dec 2018

Služba zaštite i spašavanja Tivat (SZS) tokom sljedeće sedmice obići će sve stambene zgrade u Tivtu i bez naknade atestirati protivpožarne aparate – najavio je komandir Službe zaštite i spašavanja Tivat Zoran Barbić na sastanku sa predsjednicima skupština etažnih stanara i upravnicima ulaza u stambenim zgradama.

Na interaktivnom sastanku pripadnici SZS predstavili su mjere zaštite i prevencije požara tokom grejne sezone. Oko 50 predstavnika skupština etažnih stanara prisustvovalo je i prezentaciji načina rukovanja protivpožarnim aparatima.

„Preventivne aktivnosti koje smo ranije sprovodili, u cilju sprečavanja ljetnjih požara, su urodile plodom i namjera nam je da nastavimo sa ovakvim aktivnostima. U gradu je u svakom trenutku interventno na raspolaganju šest operativaca, dok smo svi ostali u pripravnosti u slučaju težih situacija“, rekao je Barbić. SZS je pripremila i priručnik sa mjerama prevencije požara tokom grejne sezone koji je podijeljen na sastanku i prethodno u zgradama, a prisutnima je predočeno da su naročito novogodišnji praznici vrijeme kada su učestali požari.

Procjena rizika od požara u stambenim zgradama pokazala je da su prilazni putevi često neadekvatni, nekim zgradama pristup ne postoji, u starim zgradama su problem dimnjaci a podrumi su uobičajeno skladišta nepotrebnih stvari i ogreva, što je sve potencijal za požar.
„Na teritoriji opštine imamo 40 hidranata, što je dovoljno za sigurno snabdijevanje vodom u slučaju potrebe, međutim, stanje u kojem su hidranti nije baš najbolje“, rekao je Barbić.
On je preporučio upravnicima ulaza nabavku i atestiranje aparata za početno gašenje požara, provjeru prohodnosti, osvjetljenja i ventilacije puteva za evakuaciju iz zgrada, redovno održavanje električnih instalacija, hidrantske mreže, te prilaznog puta i dimnjaka, ulaza.
SZS Tivat redovno izvještava o aktivnostima i na stranicama/profilima na društvenima mrežama fejsbuk i instagram.

v2rukovanje aparatima za gašenje v3Sa prezentacije v4Veliko interesovanje

post slika