WEB PORTAL I SMS OBAVJEŠTENJA

27 jun 2011

U okviru projekta „Povećanje odgovornosti i transparentnosti u lokalnoj samoupravi“ Opština Tivat otvorila je  nove kanale komunikacije sa građanima za zahtjeve koji se upućuju Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine:

Internet portal i SMS obavještavanje

Lokalna uprava kontinuirano radi na jačanju transparentnosti i odgovornosti u svom radu a implementacijom modernih komunikacionih tehnologija Opština Tivat  podiže kvalitet komunikacije sa građanima i pravnim licima na jedan viši nivo.

Web portal - uvid u stanje predmeta. Građani koji se registruju za korišćenje Web portala, nakon logovanja na internet portal mogu da vide sve svoje predmete i dokumente koji se nalaze u nekoj fazi obrade u organima lokalne uprave. Informacije koje na taj način mogu da dobiju su status predmeta u obradi, organ lokalne uprave i referent koji trenutno radi na njemu, kao i promjene koje su do tada učinjene na predmetu. Samim tim gubi se potreba za pružanje ovakvih informacija putem telefona ili dolaskom na šaltere.

SMS servis – obavještenja o promjenama na predmetu SMS porukama. Ovo je još jedan način komunikacije sa građanima i on podrazumijeva slanje informacija građanima o statusu njihovog zahjteva ili obavještenja o rješavanju određenih zahtjeva SMS porukom, ukoliko se građanin registruje u informacionom sistemu.  Nakon registracije za ovu uslugu građani dobijaju informacije o

  • Prijemu zahtjeva na pisarnici, sa podacima o broju i datumu predmeta
  • Prijemu zahtjeva kod referenta u organu rješavanja
  • Promjeni statusa zahtjeva (riješen, zahtjev odobren, zahtjev nepotpun...)
  • Prijemu žalbe na predmet
  • Povratu predmeta u pisarnicu
  • Arhiviranju predmeta

Kako postajete korisnik Web portala i SMS servisa

Prijava je vrlo jednostavna.
Ukoliko želite da se registrujete za korišćenje novih usluga Web portala i SMS servisa, dovoljno je da se za ovu uslugu prijavite prilikom predaje svog zahtjeva na pisarnici. Ostavite svoj broj mobilnog telefona službeniku pisarnice i u roku od par minuta dobićete SMS obavještenje o datumu i broju Vašeg upravo zavedenog predmeta. Do kraja radnog dana na isti broj telefona dobićete SMS poruku sa podacima o korisničkom nalogu za Web portal.

Web portal se nalazi na našem sajtu  na linku

KLIKNITE OVDJE ZA WEB PORTAL