ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

20 dec 2011

Procjena uticaja na životnu sredinu - dalje


Strateška procjena uticaja na životnu sredinu - dalje


Lokalni plan zaštite životne sredine za period od 2017. do 2021. godine - dalje


Lokalni plan zaštite životne sredine za period od 2011 do 2015 godine - dalje


Lokalni akcioni plan za biodiverzitet za period od 2018. do 2023. godine - dalje


Lokalni akcioni plan za biodiverzitet za period od 2013. do 2018. godine - dalje


Mjerna stanica za polen - dalje


Aktivnosti:

 

Obilježen svjetski dan zaštite životne sredine - dalje

Akcija za veliki gradski park: ukupno donirano 4.310€ i vrijedne sadnice - dalje

Sadnjom sadnica ukrasnog drveća i žbunja obilježen evropski dan parkova u Tivtu - dalje

Obavještenje o vrijednosti prikupljenih sredstava u okviru donatorske akcije nabavke sadnica povodom obilježavanja evropskog dana parkova - dalje

Obavještenje - dalje

Zeleni koncept igara malih zemalja - dalje

Uspješno realizovana akcija čišćenja podmorja - dalje

Akcija čišćenja podmorja - dalje

Klimatske promjene i značaj šuma u crnoj gori - dalje

Završena dodjela 95 sadnica ukrasnog drveća i žbunja - dalje

Posjeta izvorištu Plavda - dalje

Akcija da bismo imali drvo - posadi sadnicu prvo - dalje

Obilježena stabla u velikom gradskom parku - dalje

Tivatska solila - primjer dobrog upravljanja - dalje

Okrugli sto o posebnom rezervatu prirode "tivatska solila" - dalje

Izvještaj o istraživanju morskog biodiverziteta u tivatskom akvatorijumu  - dalje

Ekološki kalendar - dalje

Održana prezentacija pod nazivom „Zaštita mora Crne Gore“ (Protection of the Marine Environment of Montenegro) - dalje

Obilježena Evropska nedelja mobilnosti - dalje

Održana akcija čišćenja obale - dalje

Infografika o otpadu u Jadranskom moru - dalje

Obilježen Dan zaštite životne sredine - dalje

Održana aukcija povodom obilježavanja Evropskog dana parkova - dalje

Nagradni izleti za osnovce - dalje

Ispitivanje kvaliteta vazduha - dalje

Ispitivanje nivoa elektromagnetnih polja - dalje

Ispitivanje zemljišta na lokalitetu Lovanja/Sinjarevo - dalje

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018-2023 - dalje

Izložba skulptura od reciklažnog materijala - dalje

Održana akcija čišćenja morskog dna i obale - dalje

U subotu akcija čišćenja morskog dna i obale - dalje

Posjeta regionalnom vodovodu i vodoizvorištu „Bolje sestre“ - dalje

Opština Tivat pridružuje se akciji "Sat za Planetu" - dalje

Mjesec Planete Zemlje -  „Planeta Zemlja - naš dom“ - dalje

Izvještaj o ispitivanju kvaliteta vazduha na lokaciji Gradiošnica u januaru 2018. godine - PDF

Prezentacija o Solilima u OŠ "Orjenski Bataljon" - dalje

Obilježen svjetski dan močvarnih staništa - dalje

Informacija o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2016. godinu - dalje

Izrada Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet za period 2018-2023 godinu - dalje

Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat – dalje

Dan bez automobila - dalje

Parking day - dalje

Car free day u okviru Evropske nedelje mobilnosti - dalje

Parking day u okviru Evropske nedelje mobilnosti - dalje

Misli zdravo vozi bicikl - dalje

Poezija na biciklu u okviru Evropske nedelje mobilnosti - dalje

Biciklistička tura u okviru Evropske nedelje mobilnosti - dalje

Početak obilježavanja Evropske nedelje mobilnosti - dalje

Tivat u Evropskoj nedelji mobilnosti - dalje

Tivat u Evropskoj nedelji mobilnosti - dalje

Poruka sa Lovanje: Paljenje otpada mora prestati odmah - dalje

Najava - Akcija čišćenja morskog dna u nedelju - dalje

Održana akcija čišćenja morskog dna u Lepetanima - dalje

Mjerenje nivoa elekromagnetnih polja - dalje

Nacrt Odluke o utvđivanju akustičkih zona na teritoriji opštine Tivat - dalje

Nagradni izleti za osnovce - dalje

Pješačka tura u subotu - dalje

Akcija za ljepši dječji park - dalje

Izlet u Gornju Lastvu kao nagrada - dalje

Obilježen dan parkova - dalje

Evropski dan parkova u Tivtu - dalje

Obilježen svjetski dan ptica na Solilama - dalje

Održana izložba skulptura od reciklažnog materijala - dalje

Izložba skulptura od reciklirajućih materijala - dalje

Uspješna akcija čišćenja morskog dna i obale - dalje

Održana radionica permakulture - dalje

U nedjelju akcija čišćenja morskog dna i obale - dalje

Radionica „Uvod u Permakulturu“ - dalje

Čas joge na Solilima - dalje

Tivat u akciji „Sat za Planetu“ - dalje

Obilježen svjetski dan voda 2017 - dalje

Opština Tivat obilježava Svjetski Dan Šuma - dalje

Posjeta Solilima - dalje

O jučerašnjoj posjeti Solilima - dalje

Tivatski đaci u posjeti Solilima - dalje

Sa održanog okruglog stola o Zaštiti i Unapređenju Tivatskih Solila - dalje

U susret Međunarodnom danu vlažnih staništa - dalje

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana zaštite životne sredine za period 2017-2021 godine - dalje

Informacija o stanju životne sredine za 2015  godinu za teritoriju opštine Tivat - dalje

Okićena „Reciklažna jelka“ u malom parku na Trgu Dara Petkovića - dalje

Akcija čišćenja pješačke staze u Gornjoj Lastvi - dalje

Završna konferencija projekta „Doživljavanje prirode na istorijskim Tivatskim Solilima" - dalje

Prezentacija plavo zlato - dalje

Zeleni poklon - dalje

Dan bez automobila - dalje

Obilježen međunarodni dan mira - dalje

Održana košarkaška utakmica Opština Tivat – Porto Montenegro - dalje

Zeleno obećanje - dalje

Otvorena stanica za električna bicikla - dalje

Obilježen dan zaštite ozonskog omotača - dalje

Podjela flajera za Nedjelju mobilnosti - dalje

Nedjelja mobilnosti u tivtu - dalje

Akcija „Očistimo Planetu u Gošićima" - dalje

Radio Tivat - razgovor sa učenicom Pavlom Petrović povodom Dana očuvanja ozonskog omotača - dalje

Zeleni tim Opštine Tivat - Gostovanje u emisiji "Jutro iz gradova", RTCG - dalje

Zeleni tim Opstine Tivat - Gostovanje u emisiji "Boje jutra", TV Vijesti - dalje

Brošura Zeleni tim 2015 - dalje

Ispitivanje nivoa električnog polja - dalje

Svjetski dan Zaštite životne sredine - dalje

Akcija očistimo Crnu Goru za jedan dan - dalje

Obilježen Evropski dan parkova - dalje

Obilježavanje Dana zaštite životne sredine - dalje

Obilježavanje Evropskog dana parkova - dalje

Dan ptica i drveća - dalje

Uticaj alergenog polena suspendovanog u vazduhu na zdravlje ljudi - dalje

Međunarodni dan vlažnih staništa - dalje

Informacija o stanju životne sredine za 2014. godinu za teritoriju opštine Tivat sa Izvještajem o radu Zelenog tima za 2015. godinu - dalje

Izvjestaj o ispitivanju kvaliteta vazduha - dalje

Čas na Solilima - dalje

Dan bez automobila - dalje

Obavještenje - Dan bez automobila - dalje

Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača - dalje

Akcija "Očistimo Svijet" - dalje

Obavještenje -  Međunarodni dana zaštite ozonskog omotača - dalje

Obavještenje - akcija "Očistimo Svijet" - dalje

Ispitivanje nivoa električnog polja - dalje

Odbor za zaštitu Velikog gradskog parka - dalje

Izrada plana upravljanja za Veliki gradski park - dalje

Svjetski dan zaštite životne sredine - dalje

Obavještenje: Svjetski dan zaštite životne sredine - dalje

Evropski dan parkova - dalje

Obavještenje: Evropski dan parkova - dalje

Nagrade za Dan planete - dalje

Dan ptica i drveća - dalje

Obavještenje: Dan ptica i drveća - dalje

Izložba skulptura "Srećan rođendan Planeto" - dalje

Akcija čišćenja morskog dna i obale - dalje

Obavještenje: Izložba skulptura „Srećan rođendan Planeto“ - dalje

Obavještenje: Čišćenje morskog dna - dalje

Dan šuma i Dan voda - dalje

Obavještenje - Dan šuma i Dan voda - dalje

Dan vlažnih staništa - dalje

Obavještenje: Dan vlažnih staništa - dalje

Veliki gradski park - Odluka o proglašenju i Studija zaštite - dalje

Informacija o stanju životne sredine za 2013. godinu za teritoriju opštine Tivat - dalje

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Veliki gradski park i Nacrtu Studije zaštite - dalje

Čas o reciklaži - dalje

Pješačka tura Plavi horizont-Bigovo-Plavi horizont - dalje

Obavještenje, otvaranje planinarske staze Plavi horizonti - Bigovo - dalje

Dan bez automobila - dalje

Obavještenje – Dan bez automobila - dalje

Ozonski omotač čuvar života na Zemlji - dalje

Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača - dalje

Ispitivanje nivoa električnog polja - dalje

Odluka o izradi Studije zaštite za Veliki gradski park - dalje

Lutkarska predstava - dalje

Obavještenje - Lutkarska predstava - dalje

Evropski dan parkova - dalje

Čišćenje morskog dna i obale - dalje

Dan ptica i drveća - dalje

Dan ptica i drveća - Obavještenje - dalje

Akcija u subotu 10. maja - dalje

Obavještenje - Akcija čišćenja morskog dna i obale - dalje

Akcija čišćenja Župe - dalje

Održivo upravljanje zaštićenim područjima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini - dalje

Akcija čišćenja na lokalitetu Župe - dalje

Studijsko putovanje u Sloveniju - dalje

„Sat za Planetu“  - dalje

Svjetski dan šuma - dalje

Svjetski dan šuma - najava - dalje

Uređenje malog parka u Ul. 21. novembra - dalje

Odgovor Lovačkom udruženju - dalje

Peticija Vrmac - Lovačko udruženje Tivat - dalje

Svjetski dan vlažnih staništa - dalje

Obavještenje Dan vlažnih staništa  - dalje

Informacija o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2012. godinu sa Izvještajem o radu Zelenog Tima za 2013. godinu - dalje

Sovogodišnji sajam II - dalje

Sovogodišnji sajam - dalje

Izvještaj o mjerenju kvaliteta vazduha 25.09.2013.god - dalje

Izrada Katastra stabala sa ocjenom zdravstvenog stanja užeg gradskog jezgra - dalje

Saobraćajni čas za đake prvake - dalje

Crtanje na šetalištu Pine - dalje

Zeleni Maraton - dalje

Obavještenje - Svjetski dan bez automobila - dalje

Ispitivanje nivoa električnog polja - dalje

Murali na trafo stanici - dalje

Akcija čišćenja podmorja - dalje

Rješenje o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat - stavljeno van snage shodno važećoj Odluci

Garažna rasprodaja - dalje

Pješačka tura Radovići-Žanjice-Radovići - dalje

Otvaranje planinarske staze Radovići-Žanjice-Radovići - dalje

Obavještenje- Rasprodaja na Trgu od kulture - dalje

Bioremedijacija zemljišta -  dječije igralište - dalje

Evropski dan parkova - detaljnije

Obavještenje Evropski dan parkova - detaljnije

Dan ptica i drveća - detaljnije

Obavještenje Dan ptica i drveća - detaljnije

Čišćenje morskog dna i obale - detaljnije

Obavještenje - Čišćenje morskog dna i obale - detaljnije

Dan smilja i bosilja - detaljnije

Dan smilja i bosilja - obavještenje - detaljnije

Radionica “Reciklaža i prenamjena” - detaljnije

Akcija u dvorištu SMŠ “Mladost”-Tivat - detaljnije

Likovni konkurs za učenike “Budućnost kakvu želim” - detaljnije

Plan aktivnosti – obilježavanje mjeseca Aprila, Mjeseca Planete Zemlje - detaljnije

Svjetski dan šuma - detaljnije

Svjetski dan šuma - obavještenje   -  detaljnije

Izvještaj sa javne rasprave o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat  -  detaljnije

Dan energetske efikasnosti - detaljnije

Nacrt Rješenja o utvrđivanju akustičnih zona u Opštini Tivat - detaljnije

Obiljezen Dan vlaznih stanista - detaljnije

Obavještenje - Dan vlažnih staništa - detaljnije

Informacija o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2011. godinu sa Izvještajem o radu Zelenog Tima za 2012. godinu - detaljnije

Izvještaj sa javne rasprave za LBAP Opštine Tivat - detaljnije

Javna rasprava o Nacrtu lokalnog akcionog plana za biodiverzitet opštine Tivat za period od 2013 do 2018 godine - detaljnije

Sadnice u Gornjoj Lastvi - detaljnije

Svjetski dan bez automobila - detaljnije

Akcija " Očistimo svijet"- detaljnije

Svjetski dan zaštite ozonskog omotača - detaljnije

Obavještenje - Svjetski dan bez automobila - detaljnije

Obavještenje - Akcija "Očistimo Svijet“ - detaljnije

Obavještenje - Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača - detaljnije

Odluka o izgradi lokalnog akcionog plana za biodiverzitet - detaljnije

Rjesenje o formiranju radnog tima za izgradnju lokalnog akcionog plana za biodiverzitet - detaljnije

Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Opštine Tivat- detaljnije

Obavještenje iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine - detaljnije

Međunarodni dan klima - detaljnije

CZIP obilježava svjetski dan ptica selica - detaljnije

Akcija čišćenja podmorja i obale - detaljnije

Maštovitost i duhovitost učenika - detaljnije

Čišćenje obale - detaljnije

Dr. Slavica Petović - Čovjek je najveći neprijatelj mora - detaljnije

Manifestacija „U susret Danu Planete Zemlje“ - detaljnije

Puštanje u rad automatske stacionarne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Tivtu - detaljnije

Aktivnosti Zelenog Tima SMŠ "Mladost" - detaljnije

Edukativni čas na Solilima - detaljnije

Svjetski dan šuma  -  detaljnije

Aktivnosti Lokalnog Plana zaštite životne sredine - detaljnije

Svjetski dan energetske efikasnosti  -  detaljnije

ODRZANA PRVA SJEDNICA ZELENOG TIMA - detaljnije

Nacrt lokalnog plana zastite zivotne sredine - detaljnije

  • Izložba skulptura od reciklažnog materijala – dalje