Završeno IV zasijedanje Odbora povjerenika

10 jun 2022

Juče je u Opštini Tivat održan drugi dio četvrtog zasijedanja Odbora povjerenika, kojim je predsjedavao Spasoje Ljesar. Povjerenici su od 10 tačaka dnevnog reda usvojili 6, među kojima i godišnji Izvještaj o radu predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi. Sjednici su, pored povjerenika, prisustvovali i predsjednik opštine Željko Komnenović, potpredsjednici Vladimir Arsić i Goran Božović, te rukovodioci svih organa i službi lokalne uprave.

Nakon višesatne rasprave, Izvještaj o radu predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi opštine Tivat za 2021. godinu usvojen je većinom glasova. Predsjednik opštine Komnenović, koji je predlagač Izvještaja, ali i rukovodioci odgovarali su na brojna pitanja, a neke od glavnih tema diskusije u okviru ove tačke bile su pitanje komunikacije sa tivatskom jedinicom Uprave za nekretnine, izmještanje glavne stanice Službe zaštite na privremenu lokaciju na Opatovu, investicija u objektu Šoping centra na Seljanovu, gdje je, u saradnji sa Ministarstvom sporta, planirana adaptacija i otvaranje Omladinskog centra i prostorija za nevladin sektor, zatim rješavanje pitanja smještaja porodica trenutno nastanjenih u neformalnom naselju 7. jul, te izvještaj Službe za unutrašnju reviziju.

Na sjednici nije usvojen predlog Odluke o davanju na korišćenje i upravljanje sportskih terena Fudbalskom klubu Arsenal, za koju su povjerenici ocijenili da je neophodno dostaviti i mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije kao i Ministarstva finansija, budući da se predmetni teren nalazi u zahvatu Velikog gradskog parka koji je zaštićeno područje. Riječ je o terenu pored Doma zdravlja Tivat, a namjera Opštine je bila da se predloženom Odlukom, za potrebe održavanja treninga za 230 djece, isti ustupi opštinskom FK Arsenal Tivat.

Nisu usvojene ni odluke o stavljanju van snage odluka o ustupanju na korištenje opštinskih prostora NVO Dux Croatorum, Organizaciji žena i bućarskim klubovima Budućnost i Vrmac, uz obrazloženje da su dobijene preporuke Ministarstva finansija nedovoljan pravni osnov za donošenje ovih odluka. Takođe, nije usvojena ni Odluka o odustajanju od žalbe izjavljene na presudu Osnovnog suda u Kotoru u imovinsko pravnom sporu od januara ove godine.

Usvojena je Odluka o prenosu Vladi Crne Gore prava raspolaganja na zemljištu Opštine Tivat u katastarskim opštinama Mrčevac i Đuraševići za potrebe izgradnje putne infrastrukture. Takođe, izglasana je i Odluka o davanju prostorije na korištenje Mjesnoj zajednici Tivat centar, uz izvršene izmjene u članu dva kojom se ustupanje ograničava na godinu dana, uz mogućnost produženja. Na sjednici je usvojen i Plan i program rada doo Autobuska stanica Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu.

    post slika

Galerija