ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA EVROPSKE UNIJE I SAVETA EVROPE “PROMOCIJA LJUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE MANJINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI”

21 nov 2016

Završna konferencija projekta Evropske unije i Saveta Evrope "Promocija ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi" održana je u Tirani 16. i 17. novembra 2016. Konferencija je imala za cilj da istakne rezultate i postignuća trogodišnjeg projekta, a okupila je predstavnike 35 opština koje su učestvovale u projektu, donosioce odluka, stručnjake, kao i zvaničnike Evropske unije, Savjeta Evrope i resornih ministarstava sedam zemalja korisnika projekta.
U ime Opštine Tivat, konferenciji su prisustvovale sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja mr Darka Ognjanović i članica Tima za pisanje i implementaciju projekata finansiranih od strane EU Ivona Petrović.


Prvog dana konferencije su predstavljeni projekti koji su izabrani za primjere najbolje prakse, a prikazan je i dokumentarni film snimljen o njima. Projekat iz Crne Gore, “RE asistent i medijator u nastavi” predstavila je Ivona Petrović i odgovarala na pitanja učesnika konferencije. Takođe, predstavljena je i pubilikacija o projektima proglašenim za najbolju praksu koju je izradio Centar za jugoistočne studije Univerziteta u Gracu.
Uvidom u rezultate projekta, kao i elemente dobre prakse koji su poslužili kao uzor za davanje smjernica nadležnim institucijama za pripremu i uvođenje promjena na političkom nivou, drugog dana konferencije su održani okrugli stolovi sa predstavnicima zemalja učesnica projekta. Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić je predstavio preporuke radne grupe iz Crne Gore sa ciljem unapređenja zaštite ljudskih i manjinskih prava, kao i mehanizme za njihovu realizaciju.

Tirana 2

post slika