0101-404-587-1 OD 09.08.2017. GODINE

09 aug 2017

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti, br: 1901-404-48 od 09.08.2017 Opština Tivat dostavlja ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI, Usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije objekta Centra za kulturu Tivat detaljnije