0101-404-588/1 OD 14.08.2017.

15 aug 2017

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti, br: 1901-404-48 od 09.08.2017. godine, Opština Tivat dostavlja ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI. - detaljnije