01.10.2014. POZIV br. 36/14

01 okt 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 36/14

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za uslugu nabavke i instaliranja operativnog sistema i programskog paketa za računare - detaljnije